Δείτε τα νέα του Σχολείου μας, πληροφορίες και υλικό...

 

    Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος των καθηγητών  συγχαίρουν τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και τους εύχονται καλή πρόοδο. Για να δείτε σε ποια σχολή έχετε επιτύχει αν είστε τελειόφοιτος πατήστε εδώ, αν είστε υποψήφιος με 10% για το 2017 εδώ και αν είστε με 10% για το 2016 εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α. Η οριστική κατάταξη των μαθητών σε ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. έχει γίνει (πρώτη φάση). Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Λύκειο Χαλάστρας το σχ. έτος 2018-19 οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική 1. εγγραφή, 2. ανανέωση εγγραφής από Δευτέρα 25/6 έως Παρασκευή 29/6. Τα δικαιολογητικά που πρέπει κατά περίπτωση να προσκομίσουν είναι:

1. Εγγραφή (Α Λυκείου): α) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης, β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας, γ) Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής και δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. 

Τα γ και δ θα σας δοθούν από το Λύκειο. Απαραίτητα να έχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

2. Ανανέωση εγγραφής (Α Λυκείου σε Β ή Β Λυκείου σε Γ): α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75)  και β) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

Το α θα σας δοθεί από το Λύκειο. Απαραίτητα να έχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.